Finkulta.fi

Finkulta.fi on ruotsalainen palvelu ja nimessä oleva Fin- ei viittaa Suomen maatunnukseen. Finkulta on suhteellisen tuore kullanostaja Suomen markkinoilla. Se on sijoittunut hintavertailuissa parhaimpien joukkoon ja sen luottamusindeksi on suhteellisen korkea ainakin toistaiseksi. Finkulta.fi markkinoi agressiivisesti pyrkien hyödyntämään kilpailijoidensa mainetta. Toistaiseksi tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta luottamusindeksiin alentavasti.

tulos

Myy kultaa tästä >

Luottamusindeksi
90/100 pistettä

Hintavertailu
 

Hyvä tietää

  • Kullan lähettäminen ja mahdollinen kaupan peruminen on ilmaista
  • Selkeä ja läpinäkyvä hinnasto

  • Korkea hinta myös pienille lähetyksille

Kotisivu:

www.finkulta.fi

Puhelin:
050 5149809

Sähköpostiosoite:
info@finkulta.fi

Finkulta.fi yritysesittely

Finkulta mainostaa omilla verkkosivuillaan maksavansa parhaan hinnan kullasta itse tekemänsä ”hintavertailun” mukaan. Kyseisessä vertailussa ei ole kuitenkaan pyritty saamaan muilta toimijoilta parasta hintaa, kullan määrä on ollut keskiarvoista lähetystä alhaisempi (osa toimijoista maksaa paremmin isommista lähetyksistä), sekä siinä on jätetty selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti noteeraamatta paremmin maksavat palvelut. Osa vertailussa olevista yrityksistä maksaa selvästi korkeampaa hintaa, kun heiltä pyytää etukäteen tarjouksen. Kyseisen vertailun tarkoitus ei ole tarjota asiakkaalle mahdollisimman luotettavaa hintavertailua, vaan sen tarkoitus on, että asiakas uskoo saavansa Finkulta.fi:stä parhaan hinnan siten, ettei asiakas kilpailuttaisi kullan hintaa eri ostajilla. Kyseinen markkinointitapa on erittäin agressiivinen, sillä pyritään hyödyntämään kilpailijoiden mainetta, sekä sillä pyritään kategoroimaan finkulta.fi samaan kastiin jo vuosia alalla toimineiden palveluntarjoajien kanssa.

Yleisesti ottaen ulkomaisessa omistuksessa olevat palveluntarjoajat ovat pyrkineet markkinoimaan Suomessa todella agressiivisesti. Aikoinaan Suomeenkin rantautuneet piilokulut ja erilaiset kampanjahinnat verkkosivuilla ovat lähtöisin juurikin Ruotsista. Näissä tapauksissa markkinointilupaukset eivät ole pitänyt paikkaansa kovin pitkään. Saa nähdä seuraavatko muut toimijat perässä, sekä tuovatko he omat vertailunsa omilleen verkkosivuilleen. Toivottavasti Finkulta.fi on tässä poikkeus ja pitää lupauksistaan, sekä sopimuksistaan kiinni ja maksaa asiakkailleen vähintään ilmoittamansa hinnan.